Intensiv terapi

Denne vejledning sigter til hurtig oplæring af primært sygeplejersker og læger, der ikke er vant til overvågning og behandling af intensive patienter. Intensiv terapi kræver specialviden og specielle færdigheder i forhold til det man lærer på universitet og på en almindelig sengeafdeling. 

Vejledningen er opbygget af en række moduler. De første moduler er teoretiske og giver den nødvendige baggrund for at forstå betydning og anvendelse af de resterende moduler der omhandler medicin, udstyr og færdigheder. Vejledningen blev udviklet på kort tid relation til COVID-19 og enkelte moduler er endnu ikke fuldt udviklede. Flere steder linkes derfor midlertidigt til alternative kilder i mangel af bedre.

Detaljegraden er meget lav for hurtigt at gøre læseren klar til deltagelse i det praktiske arbejde på en dansk intensiv afdelinger. Derfor er klare algoritmer for hvornår man skal kontakte erfarent personale med specialviden indenfor intensiv terapi nødvendige. I sidste kapitel opdateres løbende med henvisninger til yderligere teoretisk materiale. 

Vejledningen berører ikke brug af værnemidler, men dette er en væsentlig komponent af at tilbyde intensiv terapi til COVID-19 patienten.