Intensiv terapi

 – En hurtig indføring med fokus på det praktiske – 

Hjemmesiden giver en kort introduktion til basal intensiv terapi og er målrettet uerfarne sygeplejersker og læger, der i nær fremtid forventer at komme til at arbejde på en dansk intensiv afdeling, som følge af COVID-19 pandemien.

Det skal understreges, at hjemmesiden på ingen måde kan erstatte den videreuddannelse, der foregår på området, men udelukkende skal ses som et supplement i lyset af en større efterspørgsel om viden på området end vanligt.

Rettelser, input og kommentarer er meget velkomne på mail til bache@dadlnet.dk.