Tryghed og læring

Dette materiale er udarbejdet for at klæde dig bedst muligt på til at kunne bidrage på en intensiv afdeling. Intensiv terapi er noget af det mest komplekse og ressourcekrævende, der foregår på et hospital. Det vil derfor være utopi at tro, at man kan lære alle facetter på få dage eller uger. Samtidig vil du fra starten af forventes at være med til at passe svært kritisk syge patienter iført til dels uvante værnemidler. For at sikre at du hele tiden er tryg i din udvikling, er det derfor vigtigt at understrege, at du på en intensiv afdeling aldrig er alene. Der vil altid være en mere erfaren sygeplejerske inden for få meter samt en erfaren intensiv læge, der befinder sig på intensivafdelingen.

I forbindelse med den igangværende pandemi og det store antal kritisk syge patienter, der forventes, vil der blive trukket store veksler på de sygeplejersker og læger, der har videreuddannelse og erfaring inden for intensiv terapi. De vil være tilgængelige, men dette materiale er udarbejdet for at øge dine muligheder for selvstudie og dermed begrænse dit behov for at trække på den relativt begrænsede mængde personale med intensiv erfaring.

Der er en række steder, hvor du selv kan medvirke aktivt til, at din læringskurve bliver så stejl så mulig i de første uger på en intensiv afdeling. Det teoretiske materiale på denne hjemmeside er meget basalt, men der linkes flere steder til kilder, hvor yderligere teoretisk forståelse kan opnås. Her er det vigtigt, at du selv vurderer, hvornår du har ressourcer til at gå videre til sådanne kilder. Mangler du en lærebog, så spørg personalet på din afdeling. Kendskab til udstyr kan langt hen ad vejen opnås uden, at der er behov for sidemandsoplæring. Omtales dit lokale udstyr ikke i vejledningen, kan du ved at søge på mærke og model som oftest finde en video online, der demonstrerer netop den type af udstyr, du står overfor.  Ved at benytte en sådan undgår du unødigt at tage det erfarne personales tid til den basale gennemgang. Drejer det sig om færdighedstræning gør det samme sig gældende, men her er det ligeså vigtigt, at du selv fra starten har fokus på at få den pågældende procedure i hænderne. Man lærer det kun, hvis man selv prøver (og laver nogle fejl!). Det er det erfarne personale vant til, men hvis du tøver med at tage det i hænderne, er det ofte lettere for det erfarne personale blot at vise det. Så skub dem til side og tag over der hvor du kan!

Til slut kan vi ikke understrege nok, at det er vigtigt, at du mærker efter, hvornår du har behov for at holde helt fri. Også selv om vi er i en tid, hvor der kan være stor efterspørgsel efter dine kompetencer. Sørg for at indrette dit familieliv og dit netværk, således at du kan slappe af og snakke om noget andet, når du er hjemme. I mange lande er der begyndt at opstå grupper på de sociale medier, der opfordrer sundhedspersoner til at opsøge en eller flere ”ikke-sundhedspersoner” til at snakke med, når man har fri.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s