Vidensmodul 2 – Analyse af arterieblodgas

På intensiv har, eller får patienten hurtigt, en arteriekanyle. Under udstyrs- og færdighedsmodul demonstreres hvordan en arterieblodgas opsamles. 

Kendskab til hvordan man analyserer en arterieblodgas er væsentlig for at kunne justere respiratorbehandling til patientens behov. De hyppigst anvendte ABL-analyseapparater leverer en lang række analysesvar. Når man snakker om analyse af arterieblodgas, også kaldet en ”syrebase-status”, er der kun tre der er vigtige. I starten anbefales en systematisk tilgang, hvor man noterer sig dem i følgende rækkefølge: 

  1. pH (surhedsgrad) normalværdi 7,35 – 7,45
  2. paCO2 (kuldioxid) normalværdi 4,7-6,0 kPa
  3. HCO3- (bikarbonat) normalværdi 22-26 mmol/L 

pH 
Dette er et mål for surhedsgraden i kroppens blod. Blodets surhedsgraden, pH, bestemmes af den samlede mængde syre og base i kroppen, heraf er langt de væsentligste CO2 (kuldioxid) og HCO3- (bikarbonat). 

paCO2 
Kuldioxid-niveauet i arterieblodet, paCO2, afhænger af graden af ventilationen af lungerne. Øges minutvolumen vil paCO2 falde. Da paCO2 er en syre (kulsyre) vil en øgning af minutvolumen gøre blodet mindre surt, svarende til at pH vil stige. Nedsættes minutvolumen vil paCO2 stige. En reduktion af minutvolumen vil derfor gøre blodet mere surt, svarende til at pH vil falde. Ændringer i pH som følge af ændringer i paCO2 indtræder umiddelbart i relation til ventilationsændringer. Udtrætning af en lungesyg patient vil derfor hurtigt fører til CO2 ophobning og fald i pH. Dette kaldes respiratorisk acidose. 

HCO3- 
Bikarbonat-niveauet i blodet, justeres i nyrerne. I modsætning til ændringer i pCO2 via lungerne sker justeringerne af HCO3- i nyrerne over timer og dage. En af nyrernes vigtige opgaver er at holde pH mellem 7,35- 7,45, hvilket nyrerne gør ved at holde på eller udskille HCO3-. Da HCO3- er en base, vil nyrerne i det tilfælde at pH falder (eksempelvis ovenstående udtrætning hos en lungesyg patient) over de kommende timer forsøge at holde på HCO3- for igen at hæve pH til normalområdet. 

Hos respiratorbehandlede patienter er det indstillingen af tidalvolumen og respirationsfrekvens der bestemmer graden af ventilation. Indstillingen af disse justeres derfor løbende mhp. at opnå en arterieblodgas med pH > 7,25 sv.t. en PaCO2 < 8 kPa, med mindre andet er ordineret.

Til yderligere forståelse af analyse af arterieblodgas anbefales nedenstående links.

Baggrund for analyse af arterieblodgas: 

Forklaring af analyse af arterieblodgas: 

I nedenstående link findes yderligere information til forståelse af analyse af arterieblodgasser: 

Link tilgår

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s