Disclaimer

Hjemmesiden omhandler basal intensiv terapi målrettet uerfarne sygeplejersker og læger, der, som følge af COVID-19 pandemien, kan komme til at arbejde på en dansk intensiv afdeling. Udgangspunktet er, at der er brug for et let tilgængeligt online materiale, indtil en mere formel videreuddannelse har fundet sted. Hjemmesiden foreslås primært anvendt forud for første kursus, følgevagt eller anden oplæring. Den erstatter således på ingen måde den videreuddannelse, der er etableret på området.

Indholdet på denne hjemmeside er udelukkende udtryk for forfatterens egen holdning til intensiv terapi. Læseren bør være opmærksom på at der lokalt og regionalt kan være væsentlige forskellige inden for intensiv terapi. Forfatteren tager således ikke ansvar for anvendelse af den viden og de færdigheder der fås kendskab til gennem materialet.

Det indskærpes, at klinisk håndtering af patienter indlagt på intensiv afdeling udelukkende følger lokale retningslinjer udstukket af ledelsen samt de til enhver tid udstukne direktiver fra Sundhedsstyrelsen på området. 

Hjemmesiden er blevet til på kort tid, hvilket øger risikoen for både sproglige og faktuelle fejl. Det må ligeledes forventes, at den nuværende viden om COVID-19 udvikler sig hastigt over de kommende uger og måneder, hvorfor indholdet på hjemmesiden skal vurderes kritisk i fremtiden.