Vidensmodul 3 – Sedation til respiratorbehandling

At trække vejret med hjælp fra en respirator er ikke naturligt. Vågne patienter vil oftest være voldsomt generet af flere grunde:

  1. Tuben i halsen provokerer kraftige reflekser i svælg og luftrør
  2. Tuben blokerer stemmelæberne og forhindrer dermed tale, hvorfor patientens kommunikation med omverdenen er begrænset til nik og rysten på hovedet samt fagter med armene.
  3. Patienten oplever, at luften presses ned i deres lunger, hvilket særligt giver ubehag i starten.
  4. Patienter ved som regel godt, at de er meget syge, når de er koblet til respirator, hvilket i sig selv er angstprovokerende.

Af ovenstående grunde er man nødt til at give beroligende medicin, for at patienten tolererer respiratorbehandlingen. Dette gøres ofte via infusionspumper med følgende to stoffer:

Fentanyl

Fentanyl er stærkt smertestillende og hører til stofgruppen af opioider. Det er et af de mest potente opioider. Til gengæld ophører effekten relativt hurtigt (10-30 min) efter reduktion eller seponering af infusionen. Den væsentligste bivirkning er respirationsdepression eller -stop, men det er et mindre problem i forbindelse med respiratorbehandling. En anden bivirkning kan være blodtryksfald, hvorfor man ligeledes skal kende til kredsløbsunderstøttende behandling ved brug.

Propofol

Propofol hører til gruppen af sovemidler også kaldet hypnotika. Det har beroligende og angstdæmpende virkning i mindre doser. Effekten er ligeledes kortvarig, og bivirkninger er ligeledes respirationsdepression og blodtryksfald. Særligt når det anvendes sammen med fentanyl. Propofol kan gives som intravenøs bolus, hvilket eksempelvis udnyttes før intubation eller ved svært agiteret patient koblet til respirator.

På nogle afdelinger anvendes remifentanil i stedet for fentanyl og hos patienter med svært lungesvigt eller multiorgansvigt, vil man nogle gange overgå til infusion af midazolam.

Når patienten er intuberet, og respiratoren er tilkoblet, startes oftest infusion af både fentanyl og propofol. Dosis justeres bl.a. i forhold til vægt, hvorefter man gradvist reducerer for ikke at kompromittere kredsløbet for meget og i håb om at få patienten fra kontrolleret ventilation til den mere skånsomme støtte ventilation.

Blanding og klargøring af infusionspumper med fentanyl og propofol kan læres gennem det tilhørende færdigheds- og medicinmodul.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s