Nyt siden sidst

…opdateret tirsdag den 31.marts

Siden lancering af hjemmesiden i søndags, har der været 30.000 views, hvilket bekræfter, at der lige nu er en markant efterspørgsel på helt basal kendskab til det der foregår på en intensiv afdeling.

Jeg forsøger derfor løbende at forbedre hjemmesiden ud fra indkomne forslag mm.

Nedenfor ses på opfordring en liste over væsentlige opdateringer eller nytilkomne sider:

Siden 28.marts…

Personalet på Herning Intensiv Afsnit har lagt et stort stykke arbejde i en række meget instruktive videoer direkte relateret til arbejdet på en intensiv afdeling. I mangel af alternativer målrettet din specifikke afdeling, vil jeg anbefale alle sygeplejersker og læger, der står overfor deres første vagt på en intensiv afdeling at gennemse disse på linket her.

Siden 26.marts…

Hjemmesiden er opdateret som en pdf-publikation der linkes til nederst i menuerne.

Siden 22.marts….

Kredsløbsmodulet er udvidet lidt et par afsnit vedrørende bl.a. infusion af noradrenalin.

Udstyrsmodul 2 – Respirator – indledning uddybet

Udstyrsmodul 3 – Intubation – Uddybet med relevante links

Færdighedsmoduler vedrørende hjertestop og pårørende er opdateret. Der er tilkommet et kort modul vedrørende respiratorbehandling i bugleje. Desuden er færdighedsmodulerne opdateret, nogen gange med samme links som i tilhørende udstyrsmodul.

Medicinmodul 1 og 2 er ligeledes opdateret

Til sidst er kommet en række guidelines og links til relevante hjemmesider samt lærebøger.