Om sbache.com

Hjemmesiden har taget afsæt i et kompendium om basal intensiv terapi målrettet uerfarne sygeplejersker og læger, der i nær fremtid forventer at komme til at arbejde på en dansk intensiv afdeling, som følge af COVID-19 pandemien.

Det er min oplevelse at der på tværs af landet er brug for et altid tilgængelig online materiale til de sygeplejersker og læger der lige nu uddannes landet over. Det er mit håb at jeg med input fra jer kan videreudvikle hjemmesiden så den i endnu højere grad løfter vores nye kolleger.

Hvis du ikke selv har ideer, har jeg selv flere ideer til forbedringer, så skriv hvis du har lyst og tid. Jeg arbejder pt. på et online chatrum (evt. daglige videosessioner) hvor vores kommende/nye kolleger kan stille spørgsmål vedrørende intensiv terapi til besvarelse af erfarne kolleger. Jeg arbejder ligeledes på en udstyrsoversigt, der dækker hele landet således at demonstrationsvideoer kan målrettes det anvendt udstyr på alle danske sygehuse.

Tak til læge Søren Rosenlund Petersen for din hjælp og tid til opsættelse af hjemmesiden.

Lidt om mig

Jeg hedder Søren Bache og er læge på 3.år af min hoveduddannelse i anæstesi, Jeg arbejder i øjeblikket på Rigshospitalet, hvor jeg ligeledes har erhvervet mig en ph.d. udgående fra Neuroanæstesiologisk Klinik. Derudover har jeg en del pædagogisk erfaring som mangeårig ALS-kursusleder.